Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

STRESZCZENIA

Zgłoszenie streszczenia powinno zawierać następujące elementy:
• Imię, nazwisko prelegenta, afiliacja
• Imiona i nazwiska autorów
• Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
• Tekst streszczenia (limit 250 słów)
• Preferowana forma wystąpienia: plakatowa, ustna

Streszczenia prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2018 roku.