Home Program Wykładowcy Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

PROGRAM*

CZWARTEK 21 czerwca 2018

OTWARCIE KONFERENCJI

SYMPOZJUM
Alergologia w XXI wieku -
LEKI BIOLOGICZNE W ASTMIE I ALERGII
10:00- 15:30

Wykład wprowadzający: Medycyna precyzyjna w astmie i alergii
Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

10:30- 15:15

Sesja I: Astma ciężka jako target leków biologicznych
(Partner Konferencji firma Novartis)
 • Astma ciężka jako cel leków biologicznych
  Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
 • Przypadki kliniczne
  Dr Izabela Kupryś-Lipińska (Łódź)
 • Programy Lekowe Astmy Ciężkiej oczami pacjenta,
  lekarza i dyrektora szpitala

  Prof. Piotr Kuna (Łódź)
 • Dyskusja
Sesja II: Astma ciężka eozynofilowa – możliwości celowanego leczenia
(Główny Partner Konferencji firma AstraZeneca)
 • Astma ciężka –znaczenie eozynofilii dla wyboru spersonalizowanego leczenia
  Prof. Robert Mróz (Białystok)
 • Leki anty-IL5 w astmie – czy wszystkie działają tak samo?
  Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
 • Pierwsze doświadczenia w leczeniu benralizumabem: omówienie przypadków
  Dr Agnieszka Kopeć (Wrocław)
 • Dyskusja
Sesja III: Era terapii biologicznych anty-IL-5 w leczeniu astmy.
Od teorii do praktyki

(Partner Konferencji firma GSK)
 • Przeciwciała monoklonalne w terapii astmy eozynofilowej
  Dr Bogna Buttler (Warszawa)
 • Wpływ leczenia biologicznego na jakość życia pacjenta z astmą ciężką. Mepolizumab w praktyce
  Dr Robert Dewor (Warszawa)
 • Dyskusja

SESJA INAUGURACYJNA

15:30- 17:15

Sesja IV: Czy unikanie alergenów jest skuteczne i konieczne?
 • Alergeny wziewne
  Prof. Jerzy Kruszewski(Warszawa)
 • Alergeny kontaktowe
  Prof. Radosław Śpiewak (Kraków)
 • Alergeny pokarmowe
  Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
 • E-papierosy - zagrożenie czy dobrodziejstwo?
  Prof. Paweł Górski (Łódź)

Warsztaty "Sam na sam z pacjentem" (8:30 - 9:30):

 • W1
  Prowokacje pokarmowe
  - przydatność i bezpieczeństwo
  w praktyce ambulatoryjnej

 • W2
  Prowokacje lekowe
  - przydatność i bezpieczeństwo
  w praktyce ambulatoryjnej

PIĄTEK 22 czerwca 2018

SESJE PLENARNE

08:30- 18:00

Sesja V: Diagnostyka duszności u dzieci
 • Świsty - czy zawsze objaw astmy?
  Prof. Anna Bręborowicz (Poznań)
 • Duszność krtaniowa
 • Badania czynnościowe w diagnostyce duszności u dzieci
  Prof. Henryk Mazurek (Rabka Zdrój)
Sesja VI: Postępowanie w chorobach skóry- od juniora do seniora
 • Postępowanie w atopowym zapaleniu skóry
  Prof. Roman Nowicki (Gdańsk)
 • Postępowanie w pokrzywce przewlekłej
  Prof. Alicja Kasperska-Zając (Zabrze)
 • Półpasiec -współczesne sposoby prewencji i leczenia
  Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
Sesja VII: Różne oblicza astmy oskrzelowej -postepowanie "na miarę"
 • Astma u cieżarnej
  Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
 • Astma powysiłkowa
  Dr hab. Radosław Gawlik (Katowice)
 • Astma u dzieci - czy jest miejsce dla witamin D3 w prewencji zaostrzeń?
  Prof. Iwona Stelmach (Łódź)
Sesja VIII: Nietolerancja i alergia na pokarmy
 • Rola skóry w rozwoju alergii pokarmowej
  Dr hab. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)
 • Żywność modyfikowana (GMO) a alergia na pokarmy
  Dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska (Łódź)
 • Alergia na dodatki do żywności - czy istnieje naprawdę?
  Prof. Cezary Pałczyński (Łódź)

SESJE "GORĄCE TEMATY"

Gorący Temat 1: Najnowsze doniesienia z kongresu ATS 2018 – Czy czeka nas zmiana podejścia do leczenia astmy oskrzelowej?
Prof. Piotr Kuna (Łódź)
Gorący Temat 2: Co nowego wiemy o immunoterapii podjęzykowej (SLIT) po Kongresie EAACI 2018 w Monachium?
Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

Warsztaty "Sam na sam z pacjentem" (7:30 - 8:30):

 • W3
  Jak bezpiecznie i skutecznie prowadzić immunoterapie
  w gabinecie alergologicznym?

 • W4
  Prowokacje oskrzelowe
  swoiste i nieswoiste
  - wskazania i bezpieczeństwo

SOBOTA 23 czerwca 2018

SESJE PLENARNE

09:00- 13:00

Sesja IX: Immunoterapia pacjenta z uczuleniem wieloważnym
 • Immunoterapia na alergeny sezonowe
  Prof. Barbara Rogala (Katowice)
 • Immunoterapia na alergeny całoroczne
  Prof. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
 • Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
  Dr hab. Marta Chełmińska (Gdańsk)
Sesja X: Stany ostre w alergologii - postępowanie
 • Ostry obrzęk naczynioruchowy
  Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)
 • Anafilaksja
  Dr hab. Joanna Glück (Katowice)
 • Duszność astmatyczna u osoby starszej
  Dr hab. Andrzej Bożek (Katowice)
Sesja XI: Kiedy diagnostyka komponentowa alergii jest przydatna?
 • Nowoczesna diagnostyka idiopatycznej anafilaksji z wykorzystaniem alergenów rekombinowanych
  Dr hab. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
 • Diagnostyka komponentowa w alergii na mleko
  Dr Urszula Jedynak-Wąsowicz (Kraków)
 • Diagnostyka komponentowa w monitorowaniu immunoterapii alergenowej
  Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
Uroczyste zamknięcie Konferencji

Warsztaty "Sam na sam z pacjentem" (7:30 - 8:30):

 • W5
  Jak skierować pacjenta z astmą do programu lekowego?

 • W6
  Czy warto zaglądać do nosa pacjenta? Rinoskopia w praktyce

*Program może ulec zmianie

• • •