Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

WSTĘPNY PROGRAM (luty 2018):

CZWARTEK 21 czerwca 2018

SYMPOZJUM „LEKI BIOLOGICZNE W ASTMIE I ALERGII”
Obejmuje trzy sesje wykładowe omawiające m.in.:

• Skuteczność leków biologicznych w astmie
• Wskazania do leczenia lekami biologicznymi
• Informacje o dostępnych dla pacjentów w Polsce programach leczenia

SESJA INAUGURACYJNA

• Świat bez alergenów

Warsztaty diagnostyczne (8:30 - 9:30):

 • W1
  Prowokacje pokarmowe
  - przydatność i bezpieczeństwo
  w praktyce ambulatoryjnej

 • W2
  Prowokacje lekowe
  - przydatność i bezpieczeństwo
  w praktyce ambulatoryjnej

PIĄTEK 22 czerwca 2018

SESJE PLENARNE

• Diagnostyka duszności u dzieci
• Leczenie alergii skórnych - od juniora do seniora
• Jak osiągnąć i ocenić kontrolę astmy?
• Nietolerancja i alergia na pokarmy

SESJE „GORĄCY TEMAT”

DYSKUSJE „PRO i KONTRA”

SESJE DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Warsztaty diagnostyczne (7:30 - 8:30):

 • W3
  Jak bezpiecznie i skutecznie prowadzić immunoterapie
  w gabinecie alergologicznym?

 • W4
  Prowokacje oskrzelowe
  swoiste i nieswoiste
  - wskazania i bezpieczeństwo

SOBOTA 23 czerwca 2018

SESJE PLENARNE

• Immunoterapia alergenowa - nie tylko pyłki
• Stany ostre w alergologii - przypadki kliniczne
• Diagnostyka alergii in vitro

Warsztaty diagnostyczne (7:30 - 8:30):

 • W5
  Jak skierować pacjenta z astmą do programu lekowego?

 • W6
  Czy warto zaglądać do nosa pacjenta? Rinoskopia w praktyce

Uroczyste zamknięcie Konferencji AAIK 2018

• • •